BẠN CẦN SỰ TRỢ GIÚP TỪ CHÚNG TÔI?

“Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi”

Câu hỏi thường gặp

- Thực tế Trên sổ hồng mà cơ quan chức năng cấp cho chủ đầu tư có ghi thời hạn sử dụng đất 50 năm. Đây là thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư khi được Nhà nước chuyển quyền sử dụng đất hay giao đất. - Khi chủ đầu tư làm hạ tầng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, họ có quyền bán đất (hoặc nhà chung cư) và khi đó Nhà nước ra Sổ hồng từng lô đất, từng khu đất, từn căn nhà. Cụ thể, khi người mua đất, nhà chung cư chuyển đổi sổ hồng sang hộ gia đình hay cá nhân sở hữu lô đất/ căn nhà đó thì cơ quan Quản lý đất đai sẽ cấp sổ hồng mới. Trên sổ hồng này sẽ ghi rõ là đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài. Khi làm sổ hồng này, người dân không phải tốn chi phí nào cả.
Bà nội tôi, hiện đang sống, là người đứng tên căn nhà hiện tại, bà có tất cả 6 người con. Bây giờ gia đình muốn phân chia ngôi nhà này thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì? TRẢ LỜI: Bà bạn có thể để lại ngôi nhà cho 6 người con dưới dạng di chúc, trong đó có ghi rõ về việc phân chia ngôi nhà cho 6 người con của bà. Di chúc cần đáp ứng điều kiện về di chúc hiệu lực Điều 630-Di chúc hợp pháp 1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật. 2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. 3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này. 5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Bà bạn còn sống thì di chúc chỉ được chia tại thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc. Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc.

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN
Đối tác tiêu biểu